Beijing Micro Yuan’er (2014)
Arquitecto: Zhang Ke

Ciudad: Beijing (Beijing)
País: China, Asia