Els caires de l’humanisme (fragmento) –en catalán-Lluís Nicolau D'Olwer

Els caires de l’humanisme (fragmento) –en catalán-

"Humanisme no és pas erudició en l’antiguitat greco-llatina. Aquesta erudició pot ésser un dels seus camins, però el camí no és el terme, ni les coses externes -àdhuc si necessàries- no són l’home. [...] La idea que en el fons del fons, en allò que és essencial, els homes són i han estat iguals, i que l’home és per a l’home el que hi ha de més interessant, és el fonament de l’humanisme. Ell, en exaltar la personalitat humana, obliga al respecte de l’individu i de les seves creacions. (...) És que l’humanisme porta lògicament al liberalisme. I, d’altra banda, ell n’és el suport més eficaç. Sense la llibertat d’esperit totes les altres són balderes, moridores: deixen de ser un fruit per a esdevenir una excrescència. Per això tenia raó M. Plattard en dir-nos que, treballant per l’humanisme, treballem no sols per la nostra cultura, sinó per la pau del món. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com