Evasió, de De Fuga del mil·leni –en catalán-Jordi Pàmias

Evasió, de De Fuga del mil·leni –en catalán-

"Una força centrífuga domina
l'home del nostre temps:
un nòmada constant, un vagabund empès
cap a la perifèria d'un món
de límits insegurs, esborradissos.
Grans magatzems, estadis, autopistes
són els vectors, les línies de fuga.
Una incansable evasió. Un camí
sense retorn... I l'home ja no es troba
amb ell mateix. Una buidor infinita
l'envolta, com a únic recer, mentre les mans
defalleixen, vençudes, sota el pes
dels objectes efímers. "El Poder de la Palabra
epdlp.com