Cantigas (fragmento) Alfonso X El Sabio

Cantigas (fragmento)

"Do que diz a maa gente
porque sono de seu bando
e que ando
a loando
e por ela vou trobar...
porque me tan mal gradecen
meus cantares e meus sones
e razones
e tenšones
que por ela vou filar,
ca felones
corašones
me van porende mostrar. "El Poder de la Palabra
epdlp.com