Axi com son sus l’espera – en catalán-Jordi de Sant Jordi

Axi com son sus l’espera – en catalán-

"Axi com son sus l’espera los signes
per instruhir los scientals estrolechs,
son en midons totes virtuts insignes
que divissar pusquen alguns teolechs;
les quals hi mes Dieu, qui n’a fayt retaules
perque cascus, miran sa bella talla,
veja d’onor cap, pes, mans ez espaules
e que pensan en leys james no falla.

Axi com dech a Moyses les taules
Dieu per guardar de ffallir lo seu pobles,
nos ha trames, sens monsongues ne faules,
per nostre be, desay, lo sieus cors nobles;
perqu’el’es tals que tot lo mon abarca
le renoms sieus, tant es valenz e casta;
per qu’eu l’apell archiu de prets e barca,
fruit de deleyt del qual negu no tasta.

Si com salvech Noe, la ins en l’arca,
tot ço que y mes en lo temps del dilluvi,
salva midons ley e çells de ssa marca,
ab son engeny, del vergoyable fluvi
qui pel mon cor, o·m trop negat per fama;
car leys es tals que no consen la taca
del parlamen, ne de fayts ne de fama,
per qu’en lo preu d’onor son pretz estacha.

Si com deffes Dieu lo fruyt de la rama
que no·n manges lo primer payre nostre,
deffin midons al qui per sieu·s reclama
qu’en fayts ni ’n dits alguns viltats no·s mostre,
ne teme ges de perdre la persona
per far s’onor en montanya ne plassa;
e, s’en aycests ella s’amistat dona,
ez al[s] volpels ab ve[r]gonya·ls menassa.

Per qu’eu aysi com çells qui s’abandona
lansan se en mar, vesen perd[r]e la fusta,
e preya Dieu que·ll desliure de l’hona,
me ren a ley hon gran valor s’ajusta,
sopleyant la que·m retraga del[s] vicis
qui·m poden far perdre l’onor del segle,
qu’eu en tal punt en vey mos artificis
qu’en perill visch, si per ley no m’aregle.

Reyna d’onor, tots homens tench per nicis
qui us vol d’amor sopplear ne requerre,
car hom no·s pot trobar en vos indicis
perque dejats causa semblan sufferre. "El Poder de la Palabra
epdlp.com