Autor: Giacomo Puccini
Obra: Gianni Schicchi, 1918
Fragmento: O mio babbino caro -2.28-
Intérprete: Kiri Te Kanawa (soprano)