Ama Euzkeriaren Liburu -en euskera-Felipe Arrese
Ama Euzkeriaren Liburu -en euskera-

"Ill da euzkerea! ill da euzkerea
betiko itxi dauz begiak...
Negar Araba, negar Gipuzkoa
Negar egin bei Bizkaia'k...
Negar, naparrak, geure anaiak,
ta euzkaldun Frantzia-koak!
Neugas batera danok urratu
sentimentuz soiñekoak;
Eta nun dozuz, zeruko arbola,
zuk bere jantzi orlegiak?
zure erramok bulos dakustaz,
igar, ta ezkur bageak:
ai! mingarrias Gaztela-ko arrák
jan dautsuz sustrai guztiak,
baita biotza, baila barruak
aza itxi ta besteak... "El Poder de la Palabra
epdlp.com